2018/2/7

d0204092_22143168.jpg
d0204092_22143107.jpg
d0204092_22143124.jpg
d0204092_22143101.jpg


[PR]
# by Fourps | 2018-02-07 22:15 | 光と影

2018/1/18

d0204092_02394603.jpg
d0204092_02394698.jpg

[PR]
# by Fourps | 2018-01-19 02:40 | 光と影

2018/1/9

d0204092_00073323.jpg
d0204092_00073452.jpg
d0204092_00073387.jpg
d0204092_00073464.jpg
d0204092_00073427.jpg

[PR]
# by Fourps | 2018-01-10 00:08 | 光と影

2017/6

d0204092_05004494.jpg
d0204092_05002906.jpg
d0204092_05003547.jpg
d0204092_05003630.jpg
d0204092_05002522.jpg
d0204092_05004666.jpg
d0204092_05005568.jpg
d0204092_05005844.jpg
d0204092_05010375.jpg
d0204092_05010438.jpg
d0204092_05011225.jpg
d0204092_05011487.jpg
d0204092_05012160.jpg
d0204092_05012431.jpg


[PR]
# by Fourps | 2017-12-28 05:06 | 光と影

2017/10/6 PM17時


d0204092_01454663.jpg
d0204092_01454518.jpg
d0204092_01454326.jpg
d0204092_01454240.jpg
d0204092_01454007.jpg
d0204092_01453893.jpg
d0204092_01453694.jpg
d0204092_01453474.jpg
d0204092_01453319.jpg

写真は、10/6 PM17時頃。東京・埼玉県境、西を除く全方向上空。
10/6 23時57分に地震 震源地:福島沖 
震度5弱:福島、茨城、栃木、 震度4:宮城 、震度3:青森、岩手、山形、群馬、埼玉、千葉、震度2:北海道、東京、秋田、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡http://www.jma.go.jp/jp/quake/20171007000044395-062356.html

[PR]
# by Fourps | 2017-10-07 01:54 | 地震前後の雲

2016.3

d0204092_5342832.jpg

d0204092_5342833.jpg

d0204092_5342728.jpg

d0204092_534201.jpg

[PR]
# by Fourps | 2016-04-05 05:35 | 光と影